portretOvidius' Metamorfosen en Heroides

Latijnse tekst en een Nederlandse vertaling door Ben Bijnsdorp
- Ovidius was een Latijns dichter die leefde van 43 v.Chr tot 18 na Chr, en een jongere tijdgenoot van Vergilius die hij alleen van gezicht kende en ook van Horatius, die hij nog zijn eigen werk hoorde voordragen. Hij stamde uit een gegoede familie en kreeg de in die kringen gebruikelijke opleiding voor de advocatuur in Rome. Daarna volgden studie in Athene en reizen naar Klein-Azië en Sicilië.
- Hij bekleedde enkele functies bij de rechterlijke macht, maar zijn hart ging uit naar de dichtkunst, waarin hij reeds op 18-jarige leeftijd debuteerde met liefdespoëzie 'AMORES', spoedig gevolgd door 'HEROÏDES': gefingeerde brieven van beroemde vrouwen, bijv. van Penelope aan Odysseus.
- Zijn frivole en amoureuze aard bracht hem daarna tot onderwerpen als 'ARS AMATORIA' [Liefdeskunst] en 'REMEDIA AMORIS' [Remedies tegen de liefde].
- Hij is een geboren verteller met een fijn gevoel voor details en een meesterschap over de versvorm: 'Alwat ik wilde zeggen, werd een vers', verklaarde hij zelf. Daarvan gaf hij ook blijk in zijn 'METAMORPHOSES' [Gedaanteverwisselingen], zijn meesterstuk van vertelkunst, dat in een bont gevarieerde reeks de verhalen van de Griekse mythologie in lichte, gemakkelijk lopende hexameters weergeeft.
- In 8 na Chr werd Ovidius plotseling verbannen naar Tomi, een uithoek van het Romeinse Rijk aan de Zwarte Zee. Naar de reden kunnen we slechts gissen. Hij zinspeelt erop in latere gedichten, maar blijft vaag. Zijn niet onberispelijke levensstijl zal ermee te maken hebben gehad. Opmerkelijk is, dat Augustus in hetzelfde jaar zijn kleindochter Iulia verbande. De tien jaren ballingschap in het afgeven oord gaven de grotestadsmens en levensgenieter Ovidius vrijwel uitsluitend klaagliederen in de pen: 'TRISTIA' [Treurzangen] en 'EPISTULAE EX PONTO' [Brieven vanaf de Zwarte Zee], in titel maar niet in onderwerp van de TRISTIA verschillend.
- Naast kleiner werk begon de dichter ook aan een herziening van de 'FASTI' [Almanak], waarvan het manuscript bij het begin van zijn ballingschap half voltooid was. Bij zijn dood was dit werk nog niet voltooid, maar het werd uit de nalatenschap gepubliceerd.Inhoud van de Metamorfosen:Boek 1

Boek 2

Boek 3

Boek 4Boek 5Boek 6Boek 7Boek 8Boek 9Boek 10Boek 11Boek 12Boek 13Boek 14


Inhoud van de Heroides:

I. Penelope aan Ulyxes.

II. Medea aan Iasoon.

III. Briseïs aan Achilles.
Terug naar Home

mrt'19/jul'22