Σοφοκλέους Οἰδίπους Τύραννος

sofokles Sofokles [496 - 406 v.Chr.]De Oidipous-mythe

De plaats van Sofokles in de ontwikkeling van het antieke Theater

- De Griekse tekst is die van Sir Richard C.Jebb, Litt.D. zoals die te vinden is op het internet bij mikrosapoplous

- De vertaling is van ben bijnsdorp.nl

sfinx

G.Moreau, Oidipous en de Sfinx

Terug naar Home