Profiel van Ben Bijnsdorp.

Over mij.

Ben geboren in 1938 in Haarlem.
Heb mijn eerste kennis van de beide klassieke talen opgedaan aan het Triniteitslyceum [gym alpha] te Haarlem.
Studeerde 'Klassieke talen en cultuur' aan de Radboud-Universiteit te Nijmegen [doctoraal examen in 1965].
Studeerde aan de Universiteiten van Nijmegen en Utrecht Wijsbegeerte ['Kandidaats'examen filosofie 'cum laude' in 1963].

Full-time werkzaam als docent klassieke talen aan het Janseniuslyceum in Hulst [nu opgenomen in het 'Reynaert-college' daar] van 1965 tot 1998.

Toen ik na mijn pensionering in 1998 deze site begon met een vertaling van 'de Annalen' van Tacitus, schreef ik:
- Het is bijna onmogelijk om onder de huidige onderwijswetgeving nog Tacitus in het Latijn te 'lezen' op het VWO en in het Secundair Vlaamse Onderwijs. De interpretatie van deze auteur is dermate arbeidsintensief dat de nieuwe roosters daarvoor geen ruimte meer laten. Een loopbaan van 33 jaar klassieke talen-onderwijs heeft me duidelijk gemaakt welke verarming voor de lessen Latijn dit zal betekenen: ik heb bijna geen leerling ontmoet die Tacitus niet bij de Top Drie van zijn klassieke auteurs rangschikte.

Door een vertaling naast de tekst op het Internet te zetten hoop ik mee te werken aan een informatie-aanbod voor diverse soorten lezers, namelijk
* voor hen die kennis willen nemen van Tacitus als historische bron in Nederlandse vertaling;
* voor hen die voldoende kennis van Latijn bezitten om daarnaast van de oorspronkelijke tekst gebruik te kunnen maken;
* voor hen die niet [meer/nog] voldoende Latijn beheersen om Tacitus' taal nog te behappen maar met enige hulp toch wel weer voldoende plezier in z'n behandeling van het Latijn kunnen krijgen.

- Het bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de andere schrijvers die ik daarna in mijn project heb betrokken.
- Zelf vind ik dat Internet ook aan klassieke auteurs een voor iedereen bereikbaar podium moet bieden en wel in tweetalige vorm.

Bij het maken van mijn site heb ik voor het Grieks gebruik gemaakt van Mikrosapoplous en voor het Latijn van The Latin Library. Bij het vertalen heb ik gebruik gemaakt van de bij de schrijvers aangegeven commentaren en vertalingen.

- Als iemand suggesties heeft voor correcties of groter gebruikersgemak: hij aarzele niet mij daarover te mailen.

Nieuwegein 26 jan.2013.

Terug naar Home