Verantwoording van de teksten:


De griekse tekst

heb ik overgenomen van de site:

"Mikrosapoplous"

Deze kostbare site geeft van een fikse hoeveelheid oude Griekse literatuur de brontekst, soms voorzien van een vertaling in Nieuw Grieks.

De tekst van de Odyssee daar is ontleend aan de papieren editie van T.W. Allen, Homeri Opera iii/iv, OCT - Oxford 1920 [2dln].


- Naast deze bron heb ik gebruik gemaakt van twee Engelstalige commentaren:

W.B.Stanford, The Odyssey of Homer

ed.with introduction, commentary and indices, London MACMILLAN & CO LTD 1961 [2dln].

A.Heubeck&S.West&A.Hoekstra&J.Hainsworth, A Commentary on Homer's Odyssey

Oxford Clarendon Press.[3 dln resp ISBN 0198147473; 0198721447; 0198149530].

- Een prachtig commentaar waarin het unitaristische standpunt van de commentatoren gedragen wordt vanuit een literaire optiek.

De vertaling in het Nederlands

is van eigen hand.

- Hierbij sluit ik mij aan bij het uitgangspunt van vertaler M.A.Schwartz, [Homerus - Odyssee, Atheneum Polak&van Gennep ISBN 9025320411 - herdruk 2006 van uitgave uit 1951] in diens inleiding:
Deze vertaling is een poging de Odyssee gemakkelijk toegankelijk te maken voor hen, die deze oudste avonturenroman van de westerse wereld niet of slechts gedeeltelijk in het Grieks kunnen lezen. Ik meen dat de Nederlandse hexameter voor dat doel ongeschikt is en de lezer spoedig meer vermoeit dan boeit.[...].

- Voor internet leek mij deze argumentatie nog zwaarder te wegen omdat het lezen van literatuur op beeldscherm nog meer moeite vergt. Prozatekst in deze omvang is toegankelijker en ik heb de boeken weer in kleinere teksteenheden opgesplitst met tussenkopjes om de mogelijkheden van naslag naar specifieke passages met behulp van hyperlinks te vereenvoudigen. Tevens heb ik op de openingspagina een google-searcher geplaatst om het zoeken te ondersteunen.

- Niettemin heb ik, meer dan Schwartz, geprobeerd het grieks completer in het nederlands terug te laten komen. Daarnaast heb ik ervoor gezorgd dat de Griekse regels naast hun Nederlandse evenknie terecht kwamen zodat een eventuele 'combinatie-lezing' ook mogelijk is.


- Voor belangstellenden in de

Griekse taal van de Homerische gedichten:

er is een boekje van de classicus R.Eikeboom in de handel: 'Odyssee boek 1', dat aan de hand van de Griekse tekst een cursus in het epische Grieks biedt. Via CD-roms wordt de tekst bovendien auditief toegelicht. [ISBN 90 55 73 51 32].

- Voor een

algemene inleiding op Homerus

Homerische Kwestie, Ontstaansgeschiedenis van de Odyssee, Bibliografie enz. verwijs ik naar: Wikipedia:.


  • Terug naar Odyssee.