'Ze waren gestorven voor het heldendom, voor trots,
ze waren gesneuveld om aan de schaamte een einde te maken.
Ze wilden de schaamte verslaan.'

[Arnon Grunberg, Onze Oom]

Verantwoording van de tekst:


De griekse tekst

heb ik overgenomen van de site:

"Mikrosapoplous"

Deze kostbare site geeft van een fikse hoeveelheid Oud-Griekse literatuur de brontekst, soms voorzien van een vertaling in Nieuw Grieks.

De tekst van de Ilias daar is ontleend aan de papieren editie van T.W. Allen, Homeri Opera i/ii, OCT - Oxford 1920 [2dln].


- Naast deze bron heb ik gebruik gemaakt van:

W.Leaf and M.A.Bayfield, The Iliad of Homer

ed.with introduction, commentary and appendices, London MACMILLAN & CO LTD 1959 [2dln].

De vertaling in het Nederlands

is van eigen hand.

- Deze vertaling is een poging de Ilias gemakkelijk toegankelijk te maken voor hen, die dit oudste heldendicht van de westerse wereld niet of slechts gedeeltelijk in het Grieks kunnen lezen. Men realisere zich hierbij dat het Grieks bestaat uit zo'n 20.000 dichtregels in hexameters. Ik meen dat een poging tot vertalen in Nederlandse hexameters voor mij en mijn doelgroep ongeschikt is en de lezer spoedig meer vermoeit dan boeit.
- Voor internet leek mij deze overweging nog zwaarder te wegen omdat het lezen van digitale literatuur andere eisen stelt. Prozatekst is in deze omvang leesbaarder en ik heb de boeken weer in kleinere teksteenheden opgesplitst met tussenkopjes om de mogelijkheden van zoeken naar specifieke passages met behulp van hyperlinks te vereenvoudigen.
- Daarnaast heb ik ervoor gezorgd dat de griekse regels naast hun nederlandse evenknie terecht kwamen zodat een eventuele 'hinkelgewijze' lezing ook mogelijk is.

- Geïnteresseerden in een vertaling in Nederlandse Hexameters raad ik aan:
Ilias, De wrok van Achilles, ingeleid en vertaald in Nederlandse Hexameters door H.J. de Roy van Zuydewijn -Nijhoff, 1980 ISBN 90-295-2058-2

- Voor een

algemene inleiding op Homerus

Homerische Kwestie, Ontstaansgeschiedenis van de Ilias, Bibliografie enz. verwijs ik naar: Wikipedia:.


  • Terug naar de Ilias